Ajuntament de Pontons

ANUNCI: Cens electoral provisional de consulta al públic

Es posa en coneixement que el cens electoral provisional de consulta al públic (aplicació IDA_CELEC), per les Eleccions al Parlament de Catalunya, 12 de maig de 2024, resten en període de consulta del 25 de març fins a l'1 d’abril de 2024.

Aquest tràmit es pot fer personant-se amb el DNI en les oficines municipals o també es pot fer per via telemàtica, amb certificat digital, a la pàgina web https://sede.ine.gob.es

Es recomana la revisió especialment als que hagin efectuat alguna modificació al Padró d’Habitants el darrer any.

Es podran presentar les reclamacions que es consideri convenient fins al pròxim dia 2 d’abril.