Ajuntament de Pontons

Convocatòria del procés selectiu per una plaça d’auxiliar administratiu de suport comptable (grup C2)

Característiques
Unitat Administrativa d'adscripció: Àrea d’intervenció Ajuntament de Pontons
Règim jurídic: Laboral fix
Lloc: Lloc base
Denominació lloc: Auxiliar Administratiu
Grup: C2
CD: 16
Places: 1
Jornada de treball: 37,5 h/setmana (100% de la jornada ordinària)

BASES CONVOCATÒRIA

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de maig al 25 de juny (inclòs)