EXPOSICIÓ LLISTES CENS ELECTORAL ELECCIONS "PARLAMENT DE CATALUNYA 2017"

ES POSA EN CONEIXEMENT QUE LES LLISTES DEL CENS ELECTORAL, PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2017, ESTAN EN EXPOSICIÓ PÚBLICA ENTRE ELS DIES 3 DE NOVEMBRE A 10 DE NOVEMBRE DE 2017.

“Les llistes electorals s’exposen al públic perquè les persones interessades les consultin a l’efecte de presentar reclamacions. En virtut del que estableix l’article 41 de la llei orgànica del regim electoral, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se’n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment”

PER CONSULTAR LES LLISTES DEL CENS CALDRA APORTAR DNI DE L’INTERESSAT, ELS DIES LABORABLES DE 9 hores a 13 hores DEL MATÍ A LES OFICINES D'AQUEST AJUNTAMENT.

CAL RECORDAR LA IMPORTÀNCIA D'UNA INSCRIPCIÓ CORRECTA AL CENS ELECTORAL I LA COMPROVACIÓ QUE S'HI ÉS INCLÒS, A FI D'EVITAR POSSIBLES ERRADES QUE AFECTARIEN EL DRET A VOTACIÓ EN UNES ELECCIONS.

 
Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:01  |  16-11-17
  • Recomana el contingut